SINAI

BEDUINENE

Beduinene har beina på jorda og hodet i himmelen, akkurat som andre naturfolk. De besitter en enorm kunnskap om ørkenen og har en dyp respekt for alt liv som finnes i den. For også ørkenen lever. Her vokser urter, busker og enkelte trær. Her lever smågnagere, reptiler, rev, hyener og store og små fugler. Beduinene dyrker dadler, grønnsaker og oliven i oasene, og holder geit, sau og kamel. Mange lever fortsatt nomadisk og flytter med buskapen til nye beitemarker. I de siste par tiårene har også turisme utgjort en viktig delinntekt for mange.

Dagens beduiner regnes å være etterkommere etter folk fra Yemen som vandret gjennom Saudi Arabia mot Egypt, og mange av dem slo seg ned i Sinai ca.100 år f.Kr. De beseiret det folket som opprinnelig befolket halvøya, som var både fåtallige og mindre av vekst. Dette opprinnelige folket livnærte seg i høy grad av å røve handelskaravanene som gikk over nordlige Sinai mellom Egypt og landene i Midt-Østen. Dette folkets viktigste gud var måneguden Sin og de kalte seg selv derfor for sinaiter og landet for Sinai. Inntrengerne var et nomadefolk og de vandret i begynnelsen rundt på hele Sinai. Etterhvert som folketallet økte delte de området opp i ulike deler slik at hver stamme fikk sin del. Man regner at det bor ca. 50 000 beduiner i Sinai i dag, fordelt på 16 stammer. De snakker en arabisk dialekt.  

ØRKENEN

Sinaihalvøyas 60 000 km2 består av flate sandområder i nord,og til dels langs kystene, og fjell og daler i sør. Høyeste fjell er Katharinafjellet på 2880 m.o.h. og nest høyest er Sinaifjellet (Gabal Musa) på 2285 m.o.h. Fjellene bølger seg i ulike formasjoner og i fargespill; sort fra basalt, rødt fra jern, gult fra sulfat og grønt fra kobber. For faraoene var Sinai kun et sted for gruvevirksomhet og de utdrev turkis, malakitt og kobber. Mange av fjellene er vulkanske og er ca. 345 millioner år gamle, i tillegg finnes limestein (som oppsto for ca. 80 mill. år) og sandstein som oppsto i perioden mellom de to førstnevnte. Vinden har formet mange myke sandsteinsfjell til underlige skulpturer og fuglehuler. Hav og regnskyll har også flommet mellom fjellene og gravd ut dype daler. Som andre deler av verden har også Sinaiørkenen har opplevd å få mindre og mindre regn de siste 50-60 årene, men om Gud ønsker det ("insha Allah!") regner det nå ca 1-2 dager i året.  

HAVET

Rødehavet rundt Sinai kalles også Suezbukta på vestsiden og Aqababukta på østsiden av halvøya. Turene våre går til østkysten.

Rødehavet gir nærmest perfekte betingelser for tropiske koraller og fisk. Vannet ho

lder en jevn, varm temperatur og er svært salt. Dette skyldes at vannfordampningen er høyere enn tilsig og utskiftning.

I Aqababukta lever 137 typer koraller og mer enn 1000 forskjellige arter fisk, deriblant delfin, skilpadde og hai. Så det er et petakulært skue å snorkle eller dykke. Selv jordnære landkrabber blir grepet av livet i den undersjøiske verden. Sikten er på 10-20 meter. Et sted hvor du kan leie dykkeutstyr og evt. en instruktør er aldri langt unna, og snorkelutstyr er lett tilgjengelig. 

KAMELEN

Det som kalles kamel i Sinai er egentlig en dromedar. Den ekte kamelen med to pukler finnes kun i Midt-Asia. Kamelen blir kalt ørkenens skip, og det er virkelig som om de seiler der de skrider fram med mange titalls kilo på ryggen. Den kan vandre i opptil to uker uten vått eller tørt, og blir forholdene for barske, produseres det et stoff i hjernen som gir kamelen følelsen av at alt er såre vel. Kameler elsker tørket mais og er lojale mot sine eiere og sitt hjem. Uansett hvor de er i verden vil de alltid sette nesen hjemover så fort de har sjansen til det. De kan bli 20-30 år gamle, og i Sinai regner man med tre typer kamel; slakterkamel som er de rimeligste, ridekameler til frakt og turer og dernest smuglerkamel som er svært dyre pga. en meget avansert opplæringen.  

Oversikt over turer

  

| OM SINAIOVERSIKT OVER TURER  | REISEINFO  | REISELEDER  | KONTAKT | HJEM |